Aandachtspunten bij passief-bouw

Het bouwen van een passiefwoning is geen eenvoudig niemendalletje. Bio-ecologisch bouwen brengt meer te verwerken details met zich mee. Deze punten dienen stuk voor stuk foutloos uitgewerkt te worden wil men geen bouwschade veroorzaken!

Volgende punten zijn voor Premium Passiefbouw essentieel:

  • het vrijwaren van de constructie van toekomstige aantasting, we werken immers zonder impregnering.
  • het oplossen van de stabiliteit van de structuur: één van de meeste verwaarloosde aspecten!
  • het perfect inwerken gedurende de bouwfase van de luchtdichting.
  • het (volledig) wegwerken van koudebruggen.
  • het perfect en in de juiste volgorde aanbrengen van de geschikte isolatie.
  • de juiste voorziening/uitwerking van de verankeringen aan en binnen de structuur.
  • de juiste interpretatie van de uitwerkingen van de stabiliteitsstudie.
Casa Prima Passief Houtskelet
Casa Prima Passief Houtskelet

Premium Passiefbouw geeft u ook advies en opleiding

Passief-bouw is niet opgenomen in enige onderwijs- of opleidingsvorm binnen ons huidig educatief stelsel. Daarom duurt het lang voordat een nieuwkomer al deze facetten onder de knie heeft.

Premium Passiefbouw geeft reeds 15 jaar technisch advies en opleiding in al deze aspecten.

In de praktijk geschiedt dit op twee manieren: enerzijds planverbetering en anderzijds het geven van praktisch technisch advies bij mogelijke knelpunten.

40 JAAR BOUWEXPERTISE WAARVAN REEDS 25 JAAR BIOBOUW

Planverbetering

Dit kan zowel voor de architect als voor de aannemer die zijn houtskeletbouw zelf uitwerkt:

– U tekent de HSB volledig uit en geeft alle mogelijke details weer.

– Premium Passiefbouw optimaliseert samen met u deze tekeningen en helpt u zo uw kennis te verruimen.

– Dit gebeurt in stappen waardoor u zelf telkens opnieuw en beter de details kan tekenen.

– Alle facetten, van fundering naar sokkel, naar wandopbouw, langs raaminbouw naar vloerintergratie en tot dakopbouw worden volledig ingewerkt tot uw plan klaar is voor uitvoering.

– Alle materialen voor de details worden belicht.

Casa Prima Passief Houtskelet

Praktisch technisch advies bij mogelijke knelpunten

– Hoe worden constructies beschermd zonder petrochemische behandelingen.

– Een koudebrugvrije sokkel-opbouw en verankeringen.

– Hoe onderregels verankeren en vrijwaren van schade.

– Het integreren van luchtdichting, en de specifieke materiaalkeuze hiervoor.

– Raamopeningen zijn geen ‘gat’ in de muur (plaatsing in zo weinig mogelijke stappen en zo praktisch mogelijk).

– Dakaansluitingen op muren, doorlopende isolatie en winddichting.

– Het aansluiten van het onderdak op de goten.

– Algemene kennisopbouw van de ecologische materialen en hun juiste verwerking.

– De integratie (en mogelijke fouten) van technieken zoals electronica, sanitair, ventilatie en dergelijke.

– De integratie van de afwerkingen binnen en buiten.

– Hoe optimaal integreren en wegwerken van stalen (hulp)structuren.

– De platte daken-problematiek oplossen.

– Het aanwerken van terrassen en tegenwerken van lichte aanbouwen zoals carports.

– Het inbouwen van (passief) dakvensters. 99% van de dakvensters is fout ingebouwd!

– De schouw- en doorboringproblematiek, zowel in sokkel, dak als gevel.

– Hoe convectieproblematieken vermijden in de isolatie.

– Trillings- en geluidproblematiek van vloeren en wanden en hun oplossingen.

– He aan- en inwerken van zonneweringen en rolluiken.