Passiefbouwtechniek in eigen huis ontwikkeld

Voor de passiefbouw nam Premium Passiefbouw al de parameters van een laagenergie- en passiefhuis onder de loep. Deze gaven ons weer dat een passiefhuis in feite een laagenergiewoning is met nog een extra jas isolatie errond.

Van hieruit ontwikkelden wij ons eigen passiefbouw constructiesysteem: het G-Tec systeem. Dit systeem bestaat uit een basis houtskelet, omringd door een volledig koudebrugvrije laag. Internationale architecten en ingenieurs zijn de laatste 30 jaar bij al hun studies naar een perfecte en makkelijk op te bouwen passiefhuisconstructie tot de bevinding gekomen dat het noodzakelijk is om ‘core and shell’ te splitsen! In goed Nederlands betekent dit dat men de draagstructuur of het houtskelet (core), en de schil (shell) dient los van elkaar te maken. Zo worden alle massieve dragende delen, die een vrij grote warmtetransmissie hebben, omringd door een volwaardige isolatiemantel.

Casa Prima Passief Houtskelet
Ontwikkeling vanuit eigen atelier: G-Tec constructiesysteem. Een volledig koudebrugvrije passiefbouwtechniek met patent.
Casa Prima Passief Houtskelet

Ons G-Tec systeem garandeert een perfecte koudebrugvrije opbouw

Bij de meest gangbare constructiesystemen gaan alle constructiedelen van de binnenzijde tot aan de buitenzijde, wat aanzienlijke koudebruggen oplevert én risico op condensatie en warmteverlies meebrengt! Zelfs indien zij voldoen aan de PHPP-berekening hebben ze warmteverliezen doordat er geen rekening werd gehouden met die grote koudebruggen.

Naast het vermijden van koudebruggen is het essentieel dat de luchtdichting niet minder dan perfect is! Premium Passiefbouw garandeert steeds dat de N50-waarde niet hoger zal zijn dan 0,5 bij onze oplevering. In de praktijk kunnen wij veel lagere waarden voorleggen! Onze laagste waarde is 0,19 en onze maximum passiefhuiswaarde is 0,38! Hiermee bent u gegarandeerd dat er ruimte genoeg is zodat, na het plaatsen van de technieken en uw eigen werkzaamheden naar inrichting toe, de uiteindelijke onderdrukwaarde bij ingebruikname van uw woning/gebouw nog steeds onder de noodzakelijk 0,6 ligt!

Deze waarde is noodzakelijk om uw passiefbouw te laten fungeren! Qua opbouw werken we dus met een ‘standaard’ en stevig houtskelet, dat volledig voldoet aan de Belgische normen wat betreft structuur, en naar de steeds evoluerende Europese norm (nu Eurocode 6). Pionier zijn is een prachtige zaak, maar de wettelijke normen mogen niet met de voeten getreden worden.

Het G-Tec systeem voor een perfect functionerend passiefhuis

De bouwheer van vandaag wenst vaak de prijs van de uitvoering laagenergie + de prijs van de passiefhuisversie te weten. Met ons G-Tec systeem kan dit in een handomdraai. Let wel: een passiefhuis is bijna een exacte wetenschap te noemen. D.w.z. dat een energieprestatieberekening dient gemaakt te worden door specialisten en de opbouw dient vervolgens uitgevoerd te worden in navolging van deze energieprestatieberekening! In tegenstelling tot de gangbare bouwdelen kan ons G-Tec systeem dit naadloos, tot op de mm, navolgen. Geeft PHPP bijvoorbeeld een gevelisolatie op van 33,5 cm, dan maken wij dit vlot na in één stap. Wij hoeven geen bouwdelen van 30 cm te nemen en dan opdiklatten van 3,5 cm te maken hetgeen anders weer voor koudebruggen zorgt.

Casa Prima Passief Houtskelet