Casa Prima Passief Houtskelet

Nieuwbouw en hernieuwbouw

Nieuwbouw: dat is een duidelijk begrip voor iedereen: het bouwen van een nieuw gebouw.

Ons werk begint hier bij de sokkel in Ytong en foamsglas en gaat tot het waterdicht zetten van de woning. Wij bouwen ‘Casco, koudebrugvrij, met luchtdichting (met test!) winddichting (alsook waterdicht) en isolatie steeds standaard inbrepen.

Hernieuwbouw is voor velen minder duidelijk: dit is het volledig afbreken van het bestaande gebouw en daarna heropbouwen van hetzelfde of een ander gebouw. Bij rijwoningen is dat meestal enkel de achtergevel die wordt weggenomen, samen met het dak en de vloeren. Hier plaatsen we nieuwe vloeren met chemische ankers volledig in de bestaande gemene muren vastgehangen. Meestal volgt dan een aanbouw en een opengewerkte nieuwe achtergevel. De bouwwijze is hetzelfde als bij de nieuwbouw.

Renovatie en geklasseerde gebouwen

Renovatie is een meer bekend begrip: hierbij laten we het gebouw staan ,maar we gaan het saneren, het gezond maken, en waar nodig repareren.Dit alles natuurlijk op een bio-ecologische manier! We brengen steeds een duidelijk pakket isolatie aan, gaan koudebruggen wegwerken en zorgen voor een maximale luchtdichting.

Geklasseerde gebouwen of gevels: Hierin is Premium Passiefbouw zich ook gaan specialiseren.

Wederom geeft ons G-Tec systeem de ideale oplossing doordat het perfecte mogelijk maakt om bouwfysisch juist zowel aan binnen als aan buitenkant van de gevels en/of dak te isoleren zonder structuurwijzigingen en zonder bouwschade te veroorzaken. Dit laatste is niet evident met de klassiek bouwsystemen!Wij geven hierin ook advies.

Casa Prima Passief Houtskelet
Casa Prima Passief Houtskelet

Dakrenovatie en gevelisolatie

Dakrenovatie is ook bekend: dit kan zowel met het behoud -maar versterken- van de bestaande dakconstructie -indien in perfecte staat- of met een ganse nieuwe dakkap.

We werken steeds met een klassiek gordingen/keper dak, waaronder we dan ons G-Tec systeem aanbrengen als kast voor het dikke isolatiepak. Dakrenovaties kunnen ook deels naar buiten worden uitgedikt als de omstandigheden het toelaten.

Gevelisolatie is nog een beetje een nieuwkomer: Ons G-Tec systeem is ook hier weer de ideale werkpartner! Voor gevelisolatie aan de buitenzijde brengen wij eerst een luchtdichting aan, dan het uitdikkingssyteem, daarop de sluitplaat en ertussen wordt cellulose geblazen. Nadien komt de gevelbekleding. De ramen worden in het isolatiepakket gezet en de luchtdichting er achteraan op aan gesloten. Voor een gevelisolatie aan de binnenzijde doen wij zowat hetzelfde maar dan met andere doeken omdat de dampopenheid nog steeds naar buiten moet gericht zijn! Een electriciteitsspouw wordt voorzien en indien gewenst brengen wij ook de gipsplaten aan.

Premium Passiefbouw doet dit alles in zowel superlaagenergie als passiefbouw.